เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

Songjedresort ยินดีต้อนรับค่ะ

ราคาห้องละ 1,540.- สำหรับ 2 ท่าน พร้อมห้องพัก และอาหารเช้า

เข้าร่วมงาน Countdown Party

และกิจกรรมใส่บาตรเช้า วันที่ 1 มกราคม 57 สำหรับท่านที่ไม่พักค้าง

อาหารเย็นท่านละ 300 บาท

              

   นี่คือคำถามของท่านผู้มาใช้บริการ หลังจากการกลับไปพร้อมกับความอบอุ่นของการบริการที่เป็นกันเอง ทุกท่านจะรู้สึกได้ทันทีว่า ท่านคือผู้ที่มาเติมเต็มทดแทนความขัดสนและเป็นคนสำคัญที่ได้มีโอกาสมาเยือน....
   ด้วยเจตนาอันแน่วแน่ของคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(รหัส27) ที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และมีสถานที่พักผ่อนของสมาชิกกับครอบครัว อันถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิสวัสดิการ ภายหลังจากการตรากตรำทำงานหนัก ของคนรถเมล์ ที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัส คำว่า "กำไรของชีวิต" ท่ามกลางธรรมชาติบนผืนแผ่นดิน ซึ่งจากเดิมเป็นไร่อ้อยป่ารกชัฏที่แห้งแล้งฟุ้งฝุ่น สภาพความขัดสนขาดโอกาส ของชาวชนบทในละแวกใกล้เคียง จึงก่อให้เกิดเป็นความมุ่งมั่นของคนทำงานรถเมล์ระดับรากหญ้า ผนวกกับศรัทธาความสนับสนุนจากมวลสมาชิกที่มีความเชื่อมั่น ในภาวะผู้นำของ นายชำนาญ อยู่สอาด ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ที่สร้างเกียรติประวัติฟื้นเศรษฐกิจการบริหาร จากทุน 4 ล้านบาท พัฒนามาเป็น 400ล้านกว่าบาท ด้วยเวลาเพียง 5 ปี ต่างมีความเห็นที่จะ "พลิกฟื้นเศรษฐกิจ คืนชีวิตธรรมชาติ" 27 รีสอร์ท จึงก่อเกิดขึ้นบนพื้นที่ 85 ไร่ บ้านหนองการ้อง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของปวงชนชาวไทย การเดินทางสะดวกปลอดภัยไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษ ท่านจะพบกับมิตรภาพความอบอุ่นของการบริการ ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขา แมกไม้มหัศจรรย์ การบริการที่ใสซื่อของพนักงาน ที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น รอคอยการมาเยือน ต่อเนื่องพัฒนามาเป็นปณิธานร่วมกันที่ว่า "ด้วยมือพวกเรานี้ สร้างความดีให้แผ่นดิน"


คนรถเมล์ ขสมก.27 ภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติและโอกาสประชาสัมพันธ์ จากรายการ
 
"จารึกไว้ในแผ่นดิน ททบ.5" และรายการ"ด้วยลำแข้ง ทีวีสีช่อง 7"

ขอขอบพระคุณคณะของ DARATHAM.NET ที่แวะมาเยี่ยมชม
 และช่วยประชาสัมพันธ์


  "เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก" 
27 รีสอร์ท เป็นอีก 1 แห่งที่พร้อมให้บริการ นักท่องเที่ยวทุกท่าน 
                     ด้วยราคาเหมาะกับยุคเศรษฐกิจ                  
ไทยช่วยไทย ใช้ของไทย เงินทองไม่รั่วไหล เศรษฐกิจไทยหมุนเวียน

มุ่งมั่นพัฒนาบริการ    สืบสานวัฒนธรรมไทย    
ใส่ใจรักษ์ธรรมชาติ    สร้างโอกาสพัฒนาชุมชน