เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

คิดถึง....คิดถึง


งานเลี้ยงรุ่น วรฟ.39


บ.พี เจ โก แอดเวอร์ไทซิ่ง


ค่ายกุณฑาลินี 13-15 ก.ค.


จุฬา 19-20 ธ.ค.


ตะค่า ก.ย.58


เทศบาลอู่่ทอง


บ.พี เจ โก แอดเวอร์ไทซิ่ง


ประกันคุ้มภัย 7-8 ก.พ.58


พัฒนาสังคม 6-7 ก.ย 70 คน


พัฒนาสังคม กาญจนบุรี 11-13 ธ.ค.


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 23-24 ส.ค


ม.ราชภัฎสวนสุนันทา


มูลนิธิอารมณ์ พงษ์พงัน เม.ย.58


รพ.เจ้าพระยายมราช 21-22ส.ค


โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช


โรงเรียนธีรศาสตร์ ก.พ.58


เลี้ยงรุ่น


สมาคม 22 ก.ย.58


สร.ผลิตภัณฑ์วิศวไทย 25-26 เม.ย.58


สำนักงาน ทีโอที สมุทรปราการ


อบต.สนามคลี


อพช


อาร์ค อินเตอร์ เม


ไอทีเอฟ 24-25 ก.ค