เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

เห็ดแม่เอ๊ย..ยยย

เห็ดแม่เอ๊ย.....ยยย

       เห็ด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการ มีผู้นิยมในการบริโภคเพื่อชด เชยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ มีสารอาหาร กรดอะมิโน วิตามินซี วิตามินบี เกลือแร่ที่สำคัญจำเป็น สำหรับร่างกาย รวมไปถึงคุณสมบัติความ เป็นสมุนไพรของเห็ดทุกชนิด ที่มีคุณสมบัติทางยา ช่วยบรรเทา รักษาและยับยั้งโรคต่างๆได้ครอบจักวา เป็น พืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเชิงบริโภค ทั้งสดและแห้ง รวมถึงการแปรรูป ไปทำเป็นยาหรือเป็นส่วนประกอบของยา 27 รีสอร์ท จึงทำโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคสำหรับลูกค้าที่มา

 ใช้บริการและเพื่อเป็นการเรียนรู้สำหรับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาพเป็นเห็ดภูฏาน ซึ่งในปัจจุบันเป็นเมนูยอดฮิต