เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม ร่มโพธิ์ 3O-45

ห้องประชุมร่มโพธิ์

ห้องประชุมร่มโพธิ์
        เป็น ห้องประชุมที่เหมาะสำหรับท่านที่พาคณะมาจำนวนประมาณ 25-35 ท่านและภายในห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครับครัน เครื่องเสียง,จอLCD,โปรเจค์เตอร์ สำหรับคณะที่ต้องการ การเป็นส่วนตัวในช่วงของการสังสรรค์ห้องประชุมร่มโพธิ์ก็ยังสามารถปรับ เปลี่ยนให้เป็นห้องคาราโอเกะงานเลี้ยงสำหรับท่านได้ทันที คณะที่งบประมาณจำกัด "ขอแนะนำ"