เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

ห้องประชุม พลับพลาไชย 1OO-2OO

ห้องประชุมพลับพลาไชย

      เป็น ห้องประชุมสัมมนาขนาด 150-200 ท่าน เหมาสำหรับคณะที่มาจำนวนตั้งแต่ 100 ท่านขึ้นไป และภายในมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครับครัน เครื่องเสียง,จอLCD,โปรเจค์เตอร์ และยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ พร้อมเครื่องเสียงคาราโอเกะ เหมาะสำหรับคณะที่งบประมาณจำกัด "แนะนำ"