เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

บ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ

มุมสงบพบธรรมชาติ

    27 รีสอร์ท ได้ขุดบ่อเก็บกักน้ำใช้เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของสถานที่และได้เลี้ยงปลา เพื่อความสวยงามและเพื่อการบริโภคอาทิ ปลานิล ปลากราย ปลาคร๊าฟ ปลาเปคู ปลาสวาย ปลาดุก ปลาตะเพียน  ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมกับครอบครัวกับมิตรสหายที่ รู้ใจด้วยการเล่นเรือบังคับวิทยุหรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ