เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

จักรยานเพื่อสุขภาพ

 ท่านที่ต้องการออกกำลังกาย 
 ด้วยการขี่จักรยานท่องไพรเชิงอนุรักษ์ 


     27 รีสอร์ท มีบริการเช่าจักรยานเพื่อการชมธรรมชาติเช้า,เย็นที่ถูกแต่งเติมสุขสมบูรณ์ด้วย "มือมนุษย์"