เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

คืนชีวิตวัฒนธรรม

คืนชีวิตวัฒนธรรม
       จากการที่หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่าศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของไทยจะเลือนหายไป จากกระแสวัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับการของเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก นั้น 
       27
รีสอร์ท โดย ประธานชำนาญ อยู่สอาด ได้มีนโยบายฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ อาทิ รำไทย กระบี่กระบองและโขน โดยได้เชิญคณาจารย์ที่มีความชำนาญมาสอนให้กับเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของ พนักงานฟรี  เมื่อมีความรู้สามารถที่จะแสดงได้ก็จัดให้แสดงโชว์กับแขกที่มาใช้บริการและ ชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริการ ซึ่งหลายคนก็มีรายได้พิเศษเป็นค่าเรียนหนังสือ ค่าขนม และยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด หรือ การใช้เวลาว่างที่ไม่ก่อประโยชน์กับเด็กกลับมาเป็นแนวร่วมในการคืนชีวิต วัฒนธรรมด้วย